SEPTEMBER 2021 NEWS

SAN ISIDRO BEST HOUSE Milca Vergara, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #Vertigo #Frozen shoulder
SAN ISIDRO BEST HOUSE Steve Freed, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #Asthma
GAPAN BEST HOUSE pastora de guzman,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #Diabeties #Backpain #Rayuma
MALOLOS BEST HOUSE Lita Atorcillo, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #Lower back Pain #Diabetes
MALOLOS BEST HOUSE Daine Parayno,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #Scoliosis
POLANGUI BEST HOUSE Rosalinda Sabanal,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #STRESS
SAN FERNANDO BEST HOUSE Joy Batas,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS
MEYCAUAYAN BEST HOUSE RUBEN AVIO,He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #STROKE #DIABETIC #HIGH BLOOD #CHOLESTEROL
BULAKAN BEST HOUSE GILDA DE ASIS, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #STROKE
SAN JOSE DEL MONTE BEST HOUSE MARIA.CORAZON FRANCISCO, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HIGH BLOOD #STROKE
MUZON BEST HOUSE GEAN MARCOLINO, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #VERTIGO
STA MARIA BEST HOUSE EDEN GARCENILA,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #STROKE
MINUYAN BEST HOUSE LUZ BABARAN,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HEART ENLARGEMENT #ACIDIC
BUSTOS BEST HOUSE ALMA MAMARIL,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #DIABETES #LOWER BACK PAIN #KNEE PAIN
PANDI BEST HOUSE AURORA JAVIER,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #BACKPAIN #LOWER BACKPAIN NUMBNESS OF HAND
SAN RAFAEL TARLAC BEST HOUSE JOSE GALANG,He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #BACK PAIN #LUMBAR PAIN
BAMBAN BEST HOUSE MORENA IGNACIO & BETTY SUNIT, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HIGH BLOOD #KIDNEY STONES
BALAGTAS BEST HOUSE ANAFE ROXAS EVANGELISTA,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #GALLSTONE #STRESS #OVARIAN CYST
GUIGUINTO BEST HOUSE TITO JONATHAN DOMINGO, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #FATTY LIVER #HIGH BLOOD
SAN FERNANDO BEST HOUSE Tita Anita Mendiola, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #goiter
DINALUPIHAN MABINI BEST HOUSE tita Corazon Alfonso, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS
DINALUPIHAN MABINI BEST HOUSE tito charlie lubrico, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #cholesterol #acidic
ABUCAY BEST HOUSE Tito Antonio Deleon, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS
ABUCAY BEST HOUSE TITA CHION VALLEZ,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #JOINT PAIN
TALAVERA BEST HOUSE TITA CANDELARIA CORPUZ,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HEART PALPITATION
SAN JOSE NUEVA ECHIJA BEST HOUSE Tita Mylene Almuete,She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #Heart Problem #Chest pain #Backpain
ORANI BEST HOUSE TITA Rosalia Eugenio, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS
BULAKAN BEST HOUSE TITO ALFREDO OLAZO, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #LOWERBACKPAIN
PANDI BEST HOUSE TITA lea, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment.#lower back pain
BANBAN BEST HOUSE Nanay Liling, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #FATTY LIVER
SAN JOSE DEL MONTE BEST HOUSE TITA Elena Luzon, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HYPOTHYROIDISM #HIGH BLOOD #HEART PROBLEM #CHOLESTEROL
MINUYAN BEST HOUSE Tita Maricel Gelua, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #SWOLLEN OF BLADDER #FATTY LIVER #UTI #BACKPAIN
GUIGUINTO BEST HOUSE TITA Imelda Radam, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HIGH BLOOD PRESSURE #ALLERGY
STA MARIA BEST HOUSE Tito Alberto Quinto, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #FROZEN SHOULDER #FROZEN ELBOW
SAN RAFAEL BEST HOUSE TATAY BRIX ORIA, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HIGH BLOOD PRESSURE #LUMBAR NERVE COMPRESSION
BALAGTAS BEST HOUSE TITA Leah Delima, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #SPINAL STENOSIS #SCIATIC NERVE #LUMBAR PAIN
MEYCAUAYAN BEST HOUSE Tito Erwin Ramos, He has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about his good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HIP JOINT PROBLEM #HARD TO WALK
PANDI BEST HOUSE TITA Estelita Oliver, She has good experience about NUGA BEST PRODUCT. Pls watch NUGA CENTRAL NEWS about her good comment. #N4 #NUGA BEST # TOURMANIUM CERAMICS #HIGH BLOOD PRESSURE #HIGH CHOLESTEROL #URIC ACID
SAN ILDEFONSO BEST HOUSE Siya po si Nanay Adoracion DelaCruz, 69 years old. Si nanay ay malaki ang gininhawa ng katawan magmula ng makilala niya ang nugabest gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at bumaba na rin ang kanyang cholesterol. Malaki rin ang naging tulong sa kanya ng meron siyang sarili niyang produkto sa tahanan dahil pati ang kanyang pamilya ay nakakasalang kaya naman lubos ang pasasalamat ni nanay magbuhat ng makilala niya ang nugabest. #HEART ENLARGEMENT #HIGH CHOLESTEROL #POOR EYESIGHT
SAN ILDEFONSO BEST HOUSE Siya si Nanay Rosalina Ga, 64 years old taga San juan San ildefonso Bulacan. Si nanay ay may Frozen Shoulder at Arthritis pero magmula ng makilala niya ang nugabest ay guminhawa muli ang kanyang katawan , nai aangat na po muli niya ang kanyang braso at nawala na rin ang pamamaga ng kanyang tuhod kaya naman labis ang pagtitiyaga niya makapunta lang araw araw dito sa nugabest san ildefonso. #FROZEN SHOULDER #ARTHRITIS
NAGA BEST HOUSE Tita Maria San luis, 63yrs old suffering High blood, High Cholesterol, High Blood Sugar, and have big tummy, According to Tita last year po She got to Hospital for Check-up because of Her High Blood Pressure and the Doctor give Her Maintenance Medicine for High Blood, High Cholesterol and High Blood Sugar but the problem is When Tita Maria taking Her Medicine She experience Vomiting, that is Why She cannot take Her Medecine. #High blood #High Cholesterol #High Blood Sugar
NAGA BEST HOUSE Tito Ferdinand Begino, 54y/o suffering Stroke and His stomach is bloated, by that he is hard to move, but by continuesly using of our Nuga Best N4,LF, and NM-300 He got improvement’s po and His Body became more energetic and agile because His stomach that before is 35 inch now is only 32 inch, that is why Tito Ferdinand is very thankful to Nuga Best. #Stroke
POLANGUI BEST HOUSE Tita Myra Jessica Bein is sufferring from Dysmenorrhea & Migraine po . She got this problem when she has a menstruation that gives her severe pain ( dysmenorrhea) and head ache. Thats why tta is always lying on bed and cant do household choresd . But when she met Nuga Best all her problem in her Health was gone . And now tta was happy and still continuing her journey in nugabest. #Dysmenorrhea #Migraine
POLANGUI BEST HOUSE Tita Lhai Braga 32 yrs of age experienced body pain and high cholesterol because of unbalance diet. Because of that she has difficulties in affording medicines and at the same time find difficulties in her work. Tita dont want to have disease po beacuse she is a bread winner in her family . But when she find out Nuga Best and tried Nuga Best N4 and everyday treatment, her cholesterol became normal. She was so happy with the result. And when she also experienced the treatment of NM300 she feel better in her body . That why she wish to have one in her home. #body pain #high cholesterol